Blog > Komentarze do wpisu

Czy wszystko, na wszystko ma wpływ?

Być może.

Czasem mam ochotę powiedzieć "tak"

Bo podsuwają mi taką odpowiedź, w efekcie połączenia:

doświadczenie, wiedza, intuicja i wiara.

Być może, żadne z nich nie jest ważniejsze, od pozostałych.

Być może oprócz nich jest więcej rzeczy, które w procesie poznawania

są równie ważne jak i one, których nie znam lub nie potrafię nazwać,

a które również podsuwają mi taką odpowiedź.

Powiedzieć "być może", czasem słuszniejszym mi się wydaje,

niż powiedzieć "na pewno".

Być może wszystko ma wpływ na wszystko.

Taki kierunek myślenia jest mi bliski.

Jak mógłbym powiedzieć, że tak jest na pewno,

skoro nie jestem w stanie objąć

ani wiedzą, ani doświadczeniem, intuicją i wiarą - wszystkiego,

i być może, nigdy nie obejmę.

piątek, 12 grudnia 2014, walfot

Polecane wpisy