Blog > Komentarze do wpisu

„Całość Pomiędzy” | „Whole Between”

 

Format A5, po rozłożeniu A4. Tekst i rysunek. Tusz na papierze. 124 rozkładówki A4.

Size A5 (closed), A4 (open). Text and drawing. Ink on the paper. 124 spreads A4.

 

Kilka wybranych rozkładówek.

Praca w trakcie realizacji.

A few selected spreads.

Work in progress.

 

Między innymi w poszukiwaniu samego siebie dzięki obserwacji relacji

z tą częścią Całości, z którą mam szczególny związek,

oraz obserwacji procesów i efektów z tego wynikających.

OBSERWACJA relacji pomiędzy efektami, procesami, relacjami.

OBSERVATION of the relations between effects, processes, relations.

 

Tutaj, na chwilę obecną, pokazuję tylko trzy rozkładówki.

Słowa, póki co, są pisemnym szkicem, mniej lub bardziej chaotycznym,

mniej lub bardziej zrozumiałym, pisanym w sposób spontaniczny,

czasem na zasadzie swobodnego strumienia myśli, i w związku z tym,

nie są wolne od błędów i powtórzeń, które mogą sprawiać, że tekst na tym etapie,

może być trudny do czytania, i do zrozumienia.

Być może z czasem treść i forma części pisanej uporządkują się, wyklarują,

wykrystalizują, stając się gotowymi do oglądania i czytania.

Proces przemiany błędu, efektu innego niż zamierzony, w zmierzający w stronę

zamierzonego, w mniej lub bardziej zamierzony, w zamierzony,

lub nie do końca zamierzony, ale zaakceptowany ( A K C E P T A C J A ).

Przemiana nieintencjonalnego w intencjonalne,

w zmierzające w takim kierunku, lub mniej lub bardziej intencjonalne,

ale akceptowalne.

 

Przy częściowym, mniejszym, lub większym udziale,

ujawniającego się w procesie efektu, efektów.

Na różnych etapach całego procesu.

 

Relacja pomiędzy procesem powstawania rysunku a osobą rysującą.

Relacja pomiędzy procesem, procesami (nie tylko rysunkowymi),

a efektem, efektami (nie tylko rysunkowymi).

 

Relacje pomiędzy Relacjami.

Relacje Relacji | Relations of Relations.

Całość Pomiędzy |  Whole Between.

 

Czy istnieje coś co nie jest w relacji z czymś innym?

Jeśli nie istnieje coś takiego, to czy można powiedzieć o Całości Pomiędzy?

 

Strony 2-3.

 

CALOSC_POMIEDZY

 

Strony 12-13.

 

CALOSC_POMIEDZY_str_12_13

 

Strony 14-15 - póki co rozmyte, nieczytelne, dla udokumentowania samego faktu istnienia

i obecności części pisanej, „Słów”, których w zamiarze będzie więcej niż „Obrazów",

odwrotnie niż w „Nieskończonych(?) fragmentach większej całości” (wcześniejsza praca,

umieszczona na blogu 08.01.2011 w kategorii „Rysunek i malarstwo”).

 

CALOSC_POMIEDZY_str_14_15

 

04. 04.2018

 

Publikuję kilka dodatkowych, wybranych rozkładówek

jako świadectwo postępującej pracy, zaistniałego procesu.

Kolejne ślady, tropy, efekty działań będący wynikiem mojej relacji z rzeczywistością

i nie tylko mojej relacji z nią.

Mojej relacji z obiektem książki, papierem, narzędziem, pozyskiwanymi informacjami,

uzyskiwanymi efektami zapisu, moich możliwości i niemożliwości,

umiejętności i nieumiejętności, sprawności i ułomności.

Będącej również wynikiem prób przemiany jednych rzeczy w inne,

między innymi błędu (efektu niezgodnego z zamierzonym)

w wartość (efektu, który jest dla mnie, i być może nie tylko dla mnie,

przy jakiejś dozie obiektywizmu – interesujący, satysfakcjonujący,

właściwy wobec pewnych przestrzeni, kontekstów).

 

W początkowym zamiarze na 124 rozkładówek

miało znaleźć się więcej tekstu niż obrazów.

 

Puki co tak jest. Nadal nie publikuję tekstów.

Stanowią one luźne notatki, refleksje, zapisane pomysły.

 

Jednak może stać się tak, że większość tekstu lub nawet całość tekstu,

zniknie pod rysunkami (obrazami), a tylko wybrane teksty pozostawię,

lub przeniosę do innej książki, obiektu.

 

Być może jednak słowa, tekst, pismo, nie jest czymś szczególnym,

w mojej relacji z rzeczywistością i rysunek „upomina” się o pierwszeństwo,

w procesie powstawania tego obiektu, który tylko przypomina książkę,

ale książką nie jest i puki co trudno powiedzieć czy nią kiedykolwiek się stanie.

 

Czas pokaże.

 

Niektóre z powyższych rysunków są wynikiem,

między innymi zarysowywania tekstu,

którego ślady mogą być nadal widoczne,

być może również nadal czytelne.

 

Ta przemiana tekstu w obraz, jednego znaczenia w drugie, inne,

jest dla mnie w pewien sposób szczególna, interesująca.

 

Od litery do rysunku.

Od rysunku do litery.

Od znaku do znaku.

 

Znaczyć ślad, oznaczać, znaczyć.

 

Przemiana w procesie, w procesach.

Przemiana różnych czynników biorących w nim, w nich udział.

 

CDN. –  Być może.

 

CALOSC_POMIEDZY_STR_120_121.jpg

 

 

CALOSC_POMIEDZY_STR_136_137.jpg

 

 

CALOSC_POMIEDZY_STR_154_155.jpg

 

 

CALOSC_POMIEDZY_STR_30_31.jpg 

 

CALOSC_POMIEDZY_STR_176_177.jpg

 

 

CALOSC_POMIEDZY_STR_177_178.jpg

 

 

CALOSC_POMIEDZY_STR_204_205.jpg

 

 

CALOSC_POMIEDZY_STR_212_213.jpg

 

 

CALOSC_POMIEDZY_STR_38_39.jpg

 

 

czwartek, 02 czerwca 2016, walfot

Polecane wpisy