sobota, 04 lutego 2017

Tutaj.

Być może nie tylko.

Początek nie jest początkiem.

Koniec nie jest końcem.

Pierwsze nie jest pierwszym.

Ostatnie nie jest ostatnim.

Może być.

Nie musi.

Całość Pomiędzy.