poniedziałek, 07 maja 2018

Autor aktualnie pracuje nad kilkoma cyklami prac w ramach


Studiów Doktoranckich na UAP Poznań (Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu)


na Wydziale Malarstwa i Rysunku.