poniedziałek, 07 czerwca 2010

"Mapa Czasu"  | "Map of the Time"

format 9 x 14 cm (zmnknięta) | size 3.5 x5.5 inch (close)

38 rozkładówek I 38 spreads

(na stronie została pokazana tylko część | here is shown only part of the whole)


Pustą przestrzeń kartek podzieliłem na dni, tygodnie i miesiące. Jedna strona - jeden tydzień.

Wpisałem słowa oznaczające nazwy dni tygodni i liczby oznaczające dni miesięcy.

Dzień po dniu zapisywałem słowa-notatki opisujące to co chciałem zrobić w natchodzącyh dniach.

Po deaktualizacji słowa-notatki zakreślałem. Słowa znikały pod warstwą lini i plam,

ale zakreślenia stawały się formą na tyle mnie prowokującą, że nadal je zmieniałem. 

Praca ze zmieniającą się formą. Zmieniającą się z czasem i pod wpływem różnych czynników. 

Bycie w procesie. W przemianie formy. Przemiana uzależniona jest od mojej manualnej biegłości

i manualnej ułomnośći, użytego narzędzia, formy notatki, formy zakreślenia, formy plamy, 

pomysłu na tę formę.  Działanie pomiędzy czymś a czymś. Pomiędzy wieloma czynnikami

pojawiającymi się w tym samym momencie, zmieniającymi się nieustannie,

z każdą następną chwilą wpływającymi na siebie

nawzajem i na efekt, który uznaje za skończony (?)

 

Praca w tej formie w jakiej jest tutaj pokazana już nie istnieje.

Kilka lat temu, chcąc komuś podarować fragment tej pracy,

wyrwałem z niej cztery środkowe strony.

W związku z tym strona przed tymi wyrwanymi i strona po,

nie łączyły się. Połączyłem je zmieniając formę istniejącego na nich

rysunku, a ten w swoich nowych fragmentach wpływał, zmieniał,

przebijając na drugą stronę kartek, rysunki wykonane wstecz w stosunku do wyrwanych i w przód.

W efekcie usunięcia, korekt i przebijania, zniknęły cztery środkowe strony,

i zmieniło się kilka w tył i w przód.

 

I have divided the empty space of sheets into days, weeks and months. One site - one week.

Day after day I madenotes of things I was going to do the following days.

When the noteexpired I crossed it off. Words were covered by lines and splashes of

colour, which made them almost invisible, but crossing-off became

a form so stimulating that I kept changing it.

Working with the changing form. Changing over time and due to different factors.

Being in process. In transformation of the form. 

The transformation depending on my manual dexterity or weakness,

on a writing instrument, a form of the note, a form of the cross-off,

a form of the splash and an idea of the form.

Moving from one thing to another. 

Dealing with number of factors occurring at the same time, changing constantly.

In every single moment affecting each other and the final result of the process (?).

 

  

01_MapaCzasuA.jpg

 

 

MapaCzasuB.jpg

 

 

MapaCzasu01.jpg

 

 

MapaCzasu02.jpg

 

 

MapaCzasu03.jpg

 

 

MapaCzasu04.jpg

 

 

MapaCzasu05.jpg

 

 

MapaCzasu07.jpg

 

 

MapaCzasu08.jpg

 

 

MapaCzasu09.jpg

 

 

MapaCzasu10.jpg 

 

MapaCzasu11.jpg

 

 

MapaCzasu12.jpg

 

 

MapaCzasu13.jpg

 

 

MapaCzasu13.jpg

 

 

MapaCzasu15.jpg

 

 

MapaCzasu16.jpg

 

 

MapaCzasu17.jpg

 

 

MapaCzasu18.jpg

 

 

MapaCzasu19.jpg

 

 

MapaCzasu20.jpg

 

 

MapaCzasu21.jpg

 

 

MapaCzasu22.jpg

 

 

MapaCzasu23.jpg

 

 

MapaCzasu24.jpg

 

 

MapaCzasu25.jpg

 

 

MapaCzasu26.jpg

 

 

MapaCzasu27.jpg

 

 

MapaCzasu28.jpg

 

 

MapaCzasu29.jpg

 

 

MapaCzasu30.jpg

 

 

MapaCzasu31.jpg

 

 

MapaCzasu32.jpg

 

 

MapaCzasu33.jpg