sobota, 02 lipca 2016

Zachwyt, tajemnica przed zrozumieniem. 

Tajemnica - czy może być czymś wspólnym dla sztuki, nauki i religii?