wtorek, 06 września 2011

 

„Ręka prowadzi linię. Linia prowadzi rękę. 

Szukamy drogi, którą zechcemy podążać. Szukamy drogi, która Nas poprowadzi”

 

Pomiędzy próbą rozpisania zaschniętego pisaka (pierwotnie w mniejszym formacie),

myślami o nieskończoności, jej symbolu, obserwacją własnej ręki podczas rysowania

i innymi mniej lub bardziej świadomymi lub nieświadomymi czynnikami wpływającymi na efekt. 

 

 

”The hand guides a line. The line guides the hand. I’m looking for a path that I want to follow. 

 

Between scribbling to get a dry felt-tip pen work (originally in a smaller format),

thinking about infinity and its symbol, watching my own hand when drawing and other,

more or less conscious factors contributing to the effect.

 

Tusz na papierze | Ink on paper.

 

Nieskonczonosc.jpg

 

 

„Każdy z każdym. Wszystko połączone wzajemnym oddziaływaniem”

Ołówek na papierze | Pencil on the paper.

 

Polaczone.jpg

 

 

03 Luty - 5 Kwietnia 2017

„Połączenia oddziaływania bezpośrednie pośrednie 

Tusz na papierze | Ink on the paper.PolaczeniaOddzialywania.jpg