niedziela, 08 marca 2015


„Nowy, nie nowy” | "New, not new"

 

!!!! (Praca zaginęła z kilkunastoma innymi,w dniu 05.03.2016,

jeśli ktoś zobaczy gdzieś, kiedyś tę pracę, proszę o informację).


Rysunek. Proces imrowizowany. Pisaki (tusz) na papierze - 26 x 36 cm

Drawing. Improvised process. Fineliners (ink) on paper. 10.2 x 14.2 inch

 


Nowy_nie_nowy.jpg

 

 

„Pewność niepewności?” (praca w trakcie rysowania)

"Certainty of uncertainty?" (work in process)

 

Rysunek. Proces imrowizowany. Pisaki (tusz) na papierze - 36 x 26 cm

Drawing. Improvised process. Fineliners (ink) on paper. 14.2 x 10.2 inch

 

 

Pewnosc_niepewnosci_2.jpg

 

 

Pewnosc_nie_pewnosci_1.jpg

czwartek, 11 grudnia 2014

Jeśli już się w czymś zatracać, to być może w tym, w  czym się można odnaleźć.


środa, 10 września 2014

Dyptyk | Diptych

 

Tytuł z roku 2013 | Title from 2013 :

„Po-Przed.Przed-Po” | „After-Before.Before-After” 


Tytuł z roku 2017 | Title from 2017 :

„Po-Przed. Przed-Po. Ja-Całość” | „After-Before. Before-After. I-Whole”

 

Proces półimprowizowany. Rysunek tuszem na papierze.

Halfimprovised process. Ink drawing on paper.

 

 

Zimą, roku 2013 (styczeń lub luty) rysując (inną pracę)

słuchałem znalezionych w internecie opowieści, informacji, audycji

związanych z astrofizyką. Gwiazdy, supernowe, kolaps, czarne dziury, itd.

Usłyszałem wówczas o hipotezie dr. Nikodema Popławskiego, która mówi o tym,

że być może wewnątrz czarnej dziury może powstawać nowy wszechświat.

Z materii pochłoniętej przez czarną dziurę, eksplodującej w jej wnętrzu,

dającej początek nowemu wszechświatowi.

Naukowcy na podstawie obliczeń matematycznych przyjmują istnienie

wewnątrz czarnej dziury tak zwanej osobliwości, czyli nieskończenie

małego i nieskończenie gęstego punktu w przestrzeni.

Czy nieskończonego? - ta nieskończoność jest dla naukowców trudna do zaakceptowania.

Wyobraziłem sobie wówczas taki proces:

 

Supernowa w efekcie wybuchu i towarzyszącemu temu wybuchowi zapadaniu się (kolaps)

tworzy czarną dziurę i być może z pozostałej, z gwiazdy, materii, powstaje wewnątrz tej

czarnej dziury osobliwość (kwiecień 2016 - osobliwość to być może nie właściwe określenie,

miałem na myśli tę materię, która pozostała wewnątrz czarnej dziury z eksplodującej gwiazdy)

Materia ta pod wpływem sił wynikających z procesu kolapsu, tworzenia czarnej dziury,

sił panujących wewnątrz czarnej dziury, nadal się kurczy, jest coraz mniejsza

i coraz gęściejsza. Jednocześnie czarna dziura zasysa materię z zewnątrz,

która jest pochłaniana przez tę materię, która już jest wewnątrz i w wyniku tego

jest jeszcze gęściejsza i jednocześnie coraz mniejsza w procesie dalszego „zapadania”,

w efekcie oddziaływania na nią sił panujących wewnątrz czarnej dziury.

Co raz mniejsza i co raz gęściejsza, itd, itd, itd. Być może nie jest potrzebna resztka materii,

która pozostaje po kolapsie gwiazdy, być może wystarczy zasysana przez czarną dziurę materia,

która pod wpływem działających sił kumuluje się w coraz mniejszym i coraz gęściejszym

„elemencie”, „obiekcie”. Coraz mniejszym i coraz gęściejszym, coraz mniejszym i coraz gęściejszym, ...

 

W procesie tego jednoczesnego zmniejszania i zagęszczania następuje moment,

w którym relacja pomiędzy wielkością a gęstością, jest tak „napięta”,

że siły utrzymujące dotychczasowy stan rzeczy nie są w stanie nadal go utrzymywać,

(być może zmienia się również wielkość sił działających w czarnej dziurze,

być może zmieniają się wszystkie istniejące relacje, czynniki biorące w nich udział)

i dochodzi do  eksplozji (wielki wybuch), do powstania nowego wszechświata.

 

Wizualizacja wszechświata pokazuje strukturę, która kojarzy mi się z pumeksem,

z gęstą tkanką wypełnioną wieloma przestrzeniami, dziurkami, bąbelkami, z tkanką ciała.

Wiele skojarzeń, być może mogących często prowadzić "na manowce”

Być może wewnątrz czarnych dziur istnieją wszechświaty równie wielkie,

może większe niż ten który znamy, a przynajmniej myślimy, że znamy.

 

Jak to możliwe, aby w „płaskiej” czarnej dziurze, mógł się zmieścić wszechświat?

Być może to kwestia ogromnych sił (np. wybuch supernowej) sprawia iż przestrzeń w czarnej dziurze,

działa w innych wymiarach niż przestrzeń w "Naszym"wszechświecie.

To znaczy, być może są to te same wymiary, co u „Nas”,

ale ustawione inaczej wobec "Naszego" wszechświata.

Być może wszechświat wewnątrz czarnej dziury jest podobny do Naszego,

być może jest zupełnie inny. Stawiam na to, że podobny i inny zarazem.

Między innymi pod wpływem tego co napisałem powyżej,

wykonałem (styczeń, luty 2014) dyptyk pt. „Po-Przed.Przed-Po”.

Dlaczego taki tytuł? Dotyczy on procesu powstania tej pracy.

Pierwszą rysowaną częścią była ta ciemniejsza, która wyglądała wcześniej podobnie jak ta jaśniejsza,

i wcale dyptyku miało nie być. Rysując, kropkując krawędź koła zrobiłem to na tyle niedokładnie,

że krawędź koła przestała nią być. Wybrzuszyła się w jednym miejscu.

Na tamten moment na tyle mi to przeszkadzało, nie zgadzało się z tym co wcześniej zamierzyłem,

że postanowiłem rysować dalej. Stawiać kolejne punkty, więcej i więcej, aż powstała forma

widoczna w tej ciemniejszej części dyptyku.

Aby pokazać stan rzeczy, do którego zmierzałem, przed wykonanym „błędem”

na rysowanej krawędzi koła (błąd - pojęcie być może względne, być może bardzo istotny

w procesie kreacji), postanowiłem zrobić drugi rysunek.

Dlatego właśnie oba, dyptyk nazwałem „Po-Przed.Przed-Po”.

 

 

Po_Przed

 

 

Przed_Po

 

 

Po_Przed_Przed_Po_DYPTYK

czwartek, 08 maja 2014

„Kiedy ją spostrzegłem, podążyłem w jej kierunku” | „When I saw her, I followed her direction”

 

!!!! (Praca zaginęła z kilkunastoma innymi,w dniu 05.03.2016,

jeśli ktoś zobaczy gdzieś, kiedyś tę pracę, proszę o informację).

 

Proces imrowizowany. Rysunek tuszem na papierze  -  36 x 28 cm

Improvised process. Ink drawing on paper - 14.1 x 11 inch

 

 

Kiedy_ja_spostrzeglem_podazylem_w_jej_kierunku_Blog.jpg 

środa, 07 maja 2014

„Szukam tytułu” | „I am looking for a title”

 

Proces imrowizowany. Rysunek tuszem na papierze - 37x27cm.

Improvised process. Ink drawing on paper - 14.5x9.8 inch. 

Szukam_tytulu_Blog.jpgczwartek, 19 grudnia 2013„Skutek” | „Effeckt”

 

38.5 x 26 cm. Rysunek. Tusz na papierze. Proces improwizowany.

10 x 6.5 inch. Drawing. Ink on paper. Process - improvisation.

 

 

Szukamtytulu.jpg

 

piątek, 19 kwietnia 2013

„Niezmienność zmienności?” |  „Invariable variability?” 

 

Proces imrowizowany. Akwarela na papierze - 45.5x32 cm

Improvised process. Watercolour on paper. 17.7x12.6 inch

 

02Niezmiennosczmiennosci.jpg

 

 

03_Niezmiennosc_zmiennosci 

czwartek, 04 kwietnia 2013

„Tryb ciągły niedokonany” | „Imperfective continuous mode" 

 

Proces improwizowany. Tusz i gwasz na papierze - 31x26cm

Improvised process. Ink and gouache on paper - 12.2x10.2 inch

 


Tryb_ciagly_niedokonany.jpg


czwartek, 28 marca 2013

„?”Proces imrowizowany. Rysunek tuszem na papierze - 27x27cm

Improvised process. Ink drawing on paper - 9.8x9.8 inch

 

 

Znak_zapytania.jpg 

„Zwierciadło” | „Pier-glass”

 

 

!!!! (Praca zaginęła z kilkunastoma innymi,w dniu 05.03.2016,

jeśli ktoś zobaczy gdzieś, kiedyś tę pracę, proszę o informację).

 

Proces imrowizowany. Rysunek tuszem na papierze - 37x27cm

Improvised process. Ink drawing on paper - 14.5x9.8 inch

 

 

Zwierciadlo.jpg

 

Obrót | Rotate

 

Zwierciadlo_obrot.jpg

sobota, 16 marca 2013

„Długo, mocno, głęboko” | „Long, hard, deep”

 

!!!! (Praca zaginęła z kilkunastoma innymi,w dniu 05.03.2016,

jeśli ktoś zobaczy gdzieś, kiedyś tę pracę, proszę o informację).

 

Proces imrowizowany. Tusz i gwasz na papierze.  -  37x27cm

Improvised process. Ink and gouache on paper. - 14.5x9.8 inch

 

 

Dlugo_mocno_gleboko.jpg

środa, 06 marca 2013

„Improwizacja w...” | „Improvisation in...”

 

!!!! (Praca zaginęła z kilkunastoma innymi,w dniu 05.03.2016,

jeśli ktoś zobaczy gdzieś, kiedyś tę pracę, proszę o informację).

 

Rysunek tuszem (cienkopisy) na papierze - 30x25.5 cm | Ink drawing (fineliners) on paper - 11.8x9.8 inch

 

 

Imrowizacja_w....jpg


 

niedziela, 03 marca 2013

„Improwizacja M” | „Improvisation M”

 

Ołówek, akwarela, gwasz, tusz na papierze - 30x30 cm

Pencil, watercolour, gouache, ink on paper - 11.8x11.8 inch

 

 

ImprowizacjaM.jpg

niedziela, 17 lutego 2013

„Improwizacja kolor” | „Improvisation colour” 

 

26 x 17.5 cm, cienkopisy i gwasz na papierze, proces improwizowany.

10 x 6.5 inch, fineliners and gouache on paper, improvised process.

 

 

Imrowizacja_kolor.jpg

 

„W międzyczasie” | „ Meantime”

 

Tusz i gwasz na papierze - 40x27,5 cm . Improwizacja.

Ink, gouache on paper. Improvisation - 16x11 inch.

 

 

W_miedzyczasie.jpg

 

 

”Wszystko co widzę jest obrazem” | „Everything what i see is the image”

 

Rysunek (improwizacja). Tusz na papierze 26 x 17.5 cm

Drawing (improvisation), ink on paper, 10 x 6.5 inch 

 

 

Wszystkocowidzejestobrazem.jpg

 

 

„Forma materii” | „Form of matter”

 

rysunek, fotografia, obróbka komputerowa | drawing, photography, computer processing


 

Forma_materii.jpg

czwartek, 10 stycznia 2013

„W pociągu, w przedziale pustym"

 

Tusz na papierze - 28x20 cm | ink on paper - 11x8 inch.

 

Rysowana na kolanie.

Figuratywna improwizacja.

Luźny ciąg skojarzeń w czasie rysowania.

Pustka kartki, okrąg, światło-oko(?), głowa.

Potem narysowałem rogi, bo przyszły mi do głowy.

Potem ciało i ciemne tło. Być może skał.

Być może, nie ważne czego.

Ważne, że ciemne.

By jasne mogło zaświecić.

 

W_pociagu.jpg

sobota, 24 listopada 2012

„Jest tym, czym jest” | ”It is what it is”


Rysunek (improwizacja). Tusz na papierze, 65x50cm

Drawing (improvisation). Ink on paper, 25.6 x 19.7 inch

 

Pomiędzy Mną a Nim samym. Pomiędzy możliwością a niemożliwością. 

Pomiędzy czymś zamierzonym a błędem, który może być twórczy. 

Proces. Przemiana. Medytacja (?) kresek. Tu i teraz. 

Pomiędzy wieloma czynnikami, zmieniającymi się nieustannie.

Wszystko połączone (?), może raczej - na siebie nawzajem działa.

 

 

Jest_tym_czym_jest_etap1.jpg

 

Jest_tym_czym_jest_etap2.jpg

 

Jest_tym_czym_jest.jpg

 

 

„Proces. Przemiana” | „Process. Transformation” 

 

Rysunek. Tusz na papierze (improwizacja), 65x50cm

Drawing. Ink on paper (improvisation), 25.6 x 19.7 inch

 

Proces_Przemiana.jpg

środa, 12 września 2012

„SF”

 

Tusz na papierze. Improwizacja. | Ink on paper. Improvisation.

27,5 x 18 cm |10.6 x 7 inch

 

SF.jpg

 

Czy to aby na pewno SF?”


Rysunek improwizowany, tusz na papierze - 40x30cm, | Drawing-improvisation, ink on the paper - 16x12 inch.

 

Czy_to_aby_na_pewno_SF_EKRAN.jpg

 

„Do...W...”

 

tusz na papierze - 30x30 cm | ink on paper - 12x12 inch

 

Do...W...jpg

 

 

„Bez tytułu” | „Untitled”

 

Tusz na papierze. Improwizacja. | Ink on paper. Improvisation.

28,5x22,5 cm |11x9 inch

 

NakolanieDelikatnie700.jpg


niedziela, 10 czerwca 2012

„Nie myśląc o przeszłości, skupiając się na teraz, dotknąć przyszłości”

 

Rysunek, proces improwizowany, tusz na papierze. Format 26x26 cm

Drawing, improvised procces, ink on paper. Size 10x10 inch, 

 

Zdarza się, że tytuły prezentowanych przeze mnie  prac, nie dotyczą ich treści.

Mogą dotyczyć myśli lub stanu, pojawiających się w czasie powstawania pracy,

związanych w jakiś sposób z procesem, w którym powstaje praca.

Treść, o ile w ogóle można mówić o czymś takim w przypadku tych prac właśnie,

jest często subiektywną interpretacją każdego oglądającego z osobna. 

Interpretacją, która mówi coś nie tylko o pracy, ale również o osobie interpretującej

i często o jakiejś większej relacji niż tylko praca - odbiorca.

Przystępując do tej pracy, nie wiedziałem jaki będzie efekt końcowy.

Wyłaniał się on w procesie improwizacji raczej, obserwacji tego co się dzieje w trakcie,

a sam obraz powstający w tym procesie, można według mnie, uznać za współautora.

 

  

Niemyslacoprzeszlosci...C.jpg

 

„Pareidolie”

 

Rysunek, proces improwizowany, tusz na papierze. Format 26x26 cm

Drawing, improvised procces, ink on paper. Size 10x10 inch 

 

Pareidolie.jpg