wtorek, 31 lipca 2018

„Równowaga Nierównowaga Obroty Zmiany Punkty Widzenia Pareidolia”


„Balance Imbalance Rotations Changes Points Views Pareidolia”


 

Rysunek. Tusz na papierze. Format samego rysunku 29x29cm, format papieru 34x34,2cm.

 

Drawing. Ink on paper. Drawing size 11,4x11,4 inch, paper size 13,4x13,5 inch.

 

 

Rownowaga_Nierownowaga_kolor_01.jpg

 

 

 

Rownowaga_Nierownowaga_kolor_02.jpg

 

 

 

Rownowaga_Nierownowaga_kolor_03.jpg

 

poniedziałek, 07 maja 2018

Autor aktualnie pracuje nad kilkoma cyklami prac w ramach


Studiów Doktoranckich na UAP Poznań (Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu)


na Wydziale Malarstwa i Rysunku.


wtorek, 16 stycznia 2018

„Przemijanie”

 

Przemija NIE.

sobota, 04 lutego 2017

Tutaj.

Być może nie tylko.

Początek nie musi być początkiem.

Koniec nie musi być końcem.

Pierwsze pierwszym.

Ostatnie ostatnim.

Może być.

Nie musi.

Całość Pomiędzy.

sobota, 02 lipca 2016

Zachwyt, tajemnica przed zrozumieniem. 

Tajemnica - czy może być czymś wspólnym dla sztuki, nauki i religii?


czwartek, 02 czerwca 2016

„Całość Pomiędzy” | „Whole Between”


Jedna z realizowanych obecnie prac, w ramach, między innymi,

studiów doktoranckich na UAP Poznań (Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu)

na Wydziale Malarstwa i Rysunku.

 

Format A5, po rozłożeniu A4. Tekst i rysunek. Tusz na papierze. 124 rozkładówki A4.

Size A5 (closed), A4 (open). Text and drawing. Ink on the paper. 124 spreads A4.

 

Kilka wybranych rozkładówek. Praca w trakcie realizacji.

A few selected spreads. Work in progress.

 

Między innymi w poszukiwaniu samego siebie

dzięki obserwacji mojej relacji z tą częścią Całości

z którą mam szczególny związek oraz obserwacji

procesów i efektów będących jej następstwem.

 

Obserwacja relacji pomiędzy efektami, procesami, relacjami.

Observation of the relations between effects, processes, relations.

Relacje Relacji | Relations of Relations

Całość Pomiędzy | Whole Between

 

Tutaj, na chwilę obecną, pokazuję tylko trzy rozkładówki.

Słowa, póki co, są  pisemnym szkicem, 

mniej lub bardziej chaotycznym, mniej lub  bardziej zrozumiałym,

pisanym w sposób spontaniczny, czasem na zasadzie swobodnego strumienia myśli,

i w związku z tym, nie są wolne od błędów i powtórzeń,

które mogą sprawiać, że tekst na tym etapie,

może być trudny do czytania, i do zrozumienia.

Być może z czasem treść i forma części pisanej uporządkują się,

wyklarują, wykrystalizują, stając się gotowymi do oglądania i czytania.

 

Strony 2-3.

 

CALOSC_POMIEDZY

 

Strony 12-13.

 

CALOSC_POMIEDZY_str_12_13

 

Strony 14-15 - póki co rozmyte, nieczytelne, dla udokumentowania samego faktu istnienia

i obecności części pisanej, „Słów”, których w zamiarze będzie więcej niż „Obrazów",

odwrotnie niż w „Nieskończonych(?) fragmentach większej całości” (wcześniejsza praca,

umieszczona na blogu 08.01.2011 w kategorii „Rysunek i malarstwo”).

 

CALOSC_POMIEDZY_str_14_15

 

04. 04.2018


Publikuję kilka dodatkowych, wybranych rozkładówek jako świadectwo postępującej pracy,

zaistniałego procesu. Kolejne ślady, tropy, efekty działań będący wynikiem mojej relacji

z rzeczywistością  i nie tylko mojej relacji z nią. Mojej relacji z obiektem książki, papierem,

narzędziem, pozyskiwanymi informacjami, uzyskiwanymi efektami zapisu, moich możliwości

i niemożliwości, umiejętności i nieumiejętności, sprawności i ułomności.

Będącej również wynikiem prób przemiany jednych rzeczy w inne, między innymi błędu

(efektu niezgodnego z zamierzonym) w wartość - efektu, który jest dla mnie

(i może być nie tylko dla mnie - przy jakiejś dozie obiektywizmu) - interesujący, satysfakcjonujący,

właściwy wobec pewnych przestrzeni, kontekstów.

Być może będący wynikiem działania Całości, bezpośrednich i pośrednich relacji w Niej zawartych.

 

CALOSC_POMIEDZY_STR_120_121.jpg

 

 

CALOSC_POMIEDZY_STR_136_137.jpg

 

 

CALOSC_POMIEDZY_STR_154_155.jpg

 

 

CALOSC_POMIEDZY_STR_30_31.jpg 

 

CALOSC_POMIEDZY_STR_176_177.jpg

 

 

CALOSC_POMIEDZY_STR_177_178.jpg

 

 

CALOSC_POMIEDZY_STR_204_205.jpg

 

 

CALOSC_POMIEDZY_STR_212_213.jpg

 

 

CALOSC_POMIEDZY_STR_38_39.jpg

 

W początkowym zamiarze na 124 rozkładówek miało znaleźć się więcej tekstu niż obrazów.

Puki co tak jest. Nadal nie publikuję tekstów. Stanowią one luźne notatki, refleksje, zapisane

pomysły. Może się tak stać, że większość tekstu lub nawet całość zniknie pod rysunkami (obrazami),

a tylko wybrane teksty pozostawię lub przeniosę do innej książki, obiektu. 

Być może jednak tekst pisany nie jest szczególnym efektem mojej relacji z rzeczywistością

i rysunek "upomina" się o pierwszeństwo w procesie powstawania tej książki, obiektu.

Czas pokaże.

Niektóre z powyższych rysunków są wynikiem, między innymi zarysowywania tekstu, 

którego ślady mogą być nadal widoczne, być może również nadal czytelne.

Ta przemiana tekstu w obraz, jednego znaczenia w drugie, inne,

jest dla mnie w pewien sposób szczególna, interesująca.

Przemiana w procesie, w procesach.

Przemiana różnych czynników biorących w nim, w nich udział.

CDN.

czwartek, 19 listopada 2015

„Forma częściowo bezmyślna”

 

!!!! (Praca zaginęła z kilkunastoma innymi,w dniu 05.03.2016,

jeśli ktoś zobaczy gdzieś, kiedyś tę pracę, proszę o informację).

 

Rysunek. Tusz na papierze - 25x20 cm | Drawing. Ink on paper - 10x8 inch

 

Zaschły mi pisaki.

Na pierwszej lepszej - gorszej, z brzegu kartce,

próbowałem je rozpisać, gryzmoląc chaotycznie w różnych kierunkach.

Nie zwracając zbyt dużej uwagi na to co powstaje na kartce.

Ważne, że pisaki się rozpisywały.

Coś mnie jednak przyciągnęło w tej formie, która się pojawiła.

Na tyle, że przestałem rozpisywać i zacząłem rysować,

obserwując to, co powstawało w trakcie rysowania.

 

Forma_bezmyslna.jpg

niedziela, 12 lipca 2015

„Improwizacja przed podróżą” | „Improvisation before travel”

 

!!!! (Praca zaginęła z kilkunastoma innymi,w dniu 05.03.2016,

jeśli ktoś zobaczy gdzieś, kiedyś tę pracę, proszę o informację).

 

Rysunek. Tusz na papierze. Proces improwizowany. Format 39 x 29 cm.

Drawing.  Ink on paper. Improvised process.  Size 15.3 x 11.4 inch.

 

 

Improwizacja_przed_podroza

 

środa, 27 maja 2015

„Łatwy, nie łatwy. Wewnątrz mnie i na zewnątrz mnie”

„Easy, not easy. Inside me and outside me”

 

Rysunek ołówkiem na papierze. Proces improwizowany. Format 35 x 26 cm.

Pencil drawing on paper. Improvised process.  Size 13.8 x 10.3 inch.

 

Latwy_nie_latwy_2.jpgwtorek, 26 maja 2015

Szybkie procesy improwizowane | Fast improvised processes.

 

!!!! (Trzy poniższe prace zaginęły z kilkunastoma innymi,w dniu 05.03.2016,

jeśli ktoś zobaczy gdzieś, kiedyś tę pracę, proszę o informację).

 

Rysunek. Tusz na papierze. | Drawing. Ink on the paper. 

 

„05”

 Format 40 x 28 cm | Size 15.7 x 11 inch

 

Szybki_proces_05.jpg

 

„03”

 Format 38 x 28 cm | Size 15 x 11 inch

 

Szybki_proces_03.jpg

 

„06”

Format 40 x 28 cm | Size 15.7 x 11 inch 

 

Szybki_proces_06.jpg

 „Entropia? | „Entropy?”

 

!!!! (Praca zaginęła z kilkunastoma innymi,w dniu 05.03.2016,

jeśli ktoś zobaczy gdzieś, kiedyś tę pracę, proszę o informację).


Rysunek tuszem na papierze. Proces improwizowany. Rozmiar - 39 x 28.5 cm

Ink drawing on paper, improvised process. Size - 15.4 x 11.3 inch 

Entropia.jpg

„Być może | „Maybe

 

!!!! (Praca zaginęła z kilkunastoma innymi,w dniu 05.03.2016,

jeśli ktoś zobaczy gdzieś, kiedyś tę pracę, proszę o informację).


Rysunek ołówkiem na papierze. Proces improwizowany. Rozmiar - 45 x 34 cm

Pencil drawing on paper, improvised process. Size - 17.7 x 13.3 inch 

Byc_moze_A

 

 

Byc_moze_B

 

„Połączenia | „Connections”

 

!!!! (Praca zaginęła z kilkunastoma innymi,w dniu 05.03.2016,

jeśli ktoś zobaczy gdzieś, kiedyś tę pracę, proszę o informację).


Rysunek tuszem na papierze. Proces improwizowany. Rozmiar - 45.5 x 33 cm

Ink drawing on paper, improvised process. Size - 17.9 x 13 inch 

Polaczenia.jpg

 

Tonalny | „Tonal

 

!!!! (Praca zaginęła z kilkunastoma innymi,w dniu 05.03.2016,

jeśli ktoś zobaczy gdzieś, kiedyś tę pracę, proszę o informację).


Rysunek ołówkiem na papierze. Proces improwizowany. Rozmiar - 40.2 x 30.3 cm

Pencil drawing on paper, improvised process. Size - 15.8 x 11.9 inch

 

 

Tonalny.jpgŚwiat zewnętrzny, świat wewnętrzny | „External world, internal world”

 

!!!! (Praca zaginęła z kilkunastoma innymi,w dniu 05.03.2016,

jeśli ktoś zobaczy gdzieś, kiedyś tę pracę, proszę o informację).


Rysunek ołówkiem na papierze. Proces improwizowany. Rozmiar - 42.5 x 30.2 cm

Pencil drawing on paper, improvised process. Size - 16.7 x 11.9 inch

 

 

Swiat_zewnetrzny_swiat_wewnetrzny.jpg

 

wtorek, 17 marca 2015

Szybkie procesy improwizowane | Fast improvised processes.

 

Rysunek. Tusz na papierze. | Drawing. Ink on the paper.

 

„01” 

 

Nie pamiętam dokładnie.

Mniej niż godzina, może mniej niż pół.

Narzędzie, Proces, Forma,

Kompozycja, Przestrzeń,

Chciane, Niechciane,

Zamierzone, Niezamierzone,

Umiejętne, Nieumiejętne,

Doświadczenie, Eksperyment,

Przeszłość, Przyszłość, Teraźniejszość,

Ja, Inni i raczej Więcej.

Pomiędzy Nami. 

 

 

Szybki_proces

 

„02”

 

Szybki_proces_01

 

niedziela, 08 marca 2015


„Nowy, nie nowy” | "New, not new"

 

!!!! (Praca zaginęła z kilkunastoma innymi,w dniu 05.03.2016,

jeśli ktoś zobaczy gdzieś, kiedyś tę pracę, proszę o informację).


Rysunek. Proces imrowizowany. Pisaki (tusz) na papierze - 26 x 36 cm

Drawing. Improvised process. Fineliners (ink) on paper. 10.2 x 14.2 inch

 


Nowy_nie_nowy.jpg

 

 

„Pewność niepewności?” (praca w trakcie rysowania)

"Certainty of uncertainty?" (work in process)

 

Rysunek. Proces imrowizowany. Pisaki (tusz) na papierze - 36 x 26 cm

Drawing. Improvised process. Fineliners (ink) on paper. 14.2 x 10.2 inch

 

 

Pewnosc_niepewnosci_2.jpg

 

 

Pewnosc_nie_pewnosci_1.jpg

czwartek, 11 grudnia 2014

Jeśli już się w czymś zatracać, to być może w tym, w  czym się można odnaleźć.


środa, 10 września 2014

Dyptyk | Diptych

 

Tytuł z roku 2013 | Title from 2013 :

„Po-Przed.Przed-Po” | „After-Before.Before-After” 


Tytuł z roku 2017 | Title from 2017 :

„Po-Przed. Przed-Po. Ja-Całość” | „After-Before. Before-After. I-Whole”

 

Proces półimprowizowany. Rysunek tuszem na papierze.

Halfimprovised process. Ink drawing on paper.

 

 

Zimą, roku 2013 (styczeń lub luty) rysując (inną pracę)

słuchałem znalezionych w internecie opowieści, informacji, audycji

związanych z astrofizyką. Gwiazdy, supernowe, kolaps, czarne dziury, itd.

Usłyszałem wówczas o hipotezie dr. Nikodema Popławskiego, która mówi o tym,

że być może wewnątrz czarnej dziury może powstawać nowy wszechświat.

Z materii pochłoniętej przez czarną dziurę, eksplodującej w jej wnętrzu,

dającej początek nowemu wszechświatowi.

Naukowcy na podstawie obliczeń matematycznych przyjmują istnienie

wewnątrz czarnej dziury tak zwanej osobliwości, czyli nieskończenie

małego i nieskończenie gęstego punktu w przestrzeni.

Czy nieskończonego? - ta nieskończoność jest dla naukowców trudna do zaakceptowania.

Wyobraziłem sobie wówczas taki proces:

 

Supernowa w efekcie wybuchu i towarzyszącemu temu wybuchowi zapadaniu się (kolaps)

tworzy czarną dziurę i być może z pozostałej, z gwiazdy, materii, powstaje wewnątrz tej

czarnej dziury osobliwość (kwiecień 2016 - osobliwość to być może nie właściwe określenie,

miałem na myśli tę materię, która pozostała wewnątrz czarnej dziury z eksplodującej gwiazdy)

Materia ta pod wpływem sił wynikających z procesu kolapsu, tworzenia czarnej dziury,

sił panujących wewnątrz czarnej dziury, nadal się kurczy, jest coraz mniejsza

i coraz gęściejsza. Jednocześnie czarna dziura zasysa materię z zewnątrz,

która jest pochłaniana przez tę materię, która już jest wewnątrz i w wyniku tego

jest jeszcze gęściejsza i jednocześnie coraz mniejsza w procesie dalszego „zapadania”,

w efekcie oddziaływania na nią sił panujących wewnątrz czarnej dziury.

Co raz mniejsza i co raz gęściejsza, itd, itd, itd. Być może nie jest potrzebna resztka materii,

która pozostaje po kolapsie gwiazdy, być może wystarczy zasysana przez czarną dziurę materia,

która pod wpływem działających sił kumuluje się w coraz mniejszym i coraz gęściejszym

„elemencie”, „obiekcie”. Coraz mniejszym i coraz gęściejszym, coraz mniejszym i coraz gęściejszym, ...

 

W procesie tego jednoczesnego zmniejszania i zagęszczania następuje moment,

w którym relacja pomiędzy wielkością a gęstością, jest tak „napięta”,

że siły utrzymujące dotychczasowy stan rzeczy nie są w stanie nadal go utrzymywać,

(być może zmienia się również wielkość sił działających w czarnej dziurze,

być może zmieniają się wszystkie istniejące relacje, czynniki biorące w nich udział)

i dochodzi do  eksplozji (wielki wybuch), do powstania nowego wszechświata.

 

Wizualizacja wszechświata pokazuje strukturę, która kojarzy mi się z pumeksem,

z gęstą tkanką wypełnioną wieloma przestrzeniami, dziurkami, bąbelkami, z tkanką ciała.

Wiele skojarzeń, być może mogących często prowadzić "na manowce”

Być może wewnątrz czarnych dziur istnieją wszechświaty równie wielkie,

może większe niż ten który znamy, a przynajmniej myślimy, że znamy.

 

Jak to możliwe, aby w „płaskiej” czarnej dziurze, mógł się zmieścić wszechświat?

Być może to kwestia ogromnych sił (np. wybuch supernowej) sprawia iż przestrzeń w czarnej dziurze,

działa w innych wymiarach niż przestrzeń w "Naszym"wszechświecie.

To znaczy, być może są to te same wymiary, co u „Nas”,

ale ustawione inaczej wobec "Naszego" wszechświata.

Być może wszechświat wewnątrz czarnej dziury jest podobny do Naszego,

być może jest zupełnie inny. Stawiam na to, że podobny i inny zarazem.

Między innymi pod wpływem tego co napisałem powyżej,

wykonałem (styczeń, luty 2014) dyptyk pt. „Po-Przed.Przed-Po”.

Dlaczego taki tytuł? Dotyczy on procesu powstania tej pracy.

Pierwszą rysowaną częścią była ta ciemniejsza, która wyglądała wcześniej podobnie jak ta jaśniejsza,

i wcale dyptyku miało nie być. Rysując, kropkując krawędź koła zrobiłem to na tyle niedokładnie,

że krawędź koła przestała nią być. Wybrzuszyła się w jednym miejscu.

Na tamten moment na tyle mi to przeszkadzało, nie zgadzało się z tym co wcześniej zamierzyłem,

że postanowiłem rysować dalej. Stawiać kolejne punkty, więcej i więcej, aż powstała forma

widoczna w tej ciemniejszej części dyptyku.

Aby pokazać stan rzeczy, do którego zmierzałem, przed wykonanym „błędem”

na rysowanej krawędzi koła (błąd - pojęcie być może względne, być może bardzo istotny

w procesie kreacji), postanowiłem zrobić drugi rysunek.

Dlatego właśnie oba, dyptyk nazwałem „Po-Przed.Przed-Po”.

 

 

Po_Przed

 

 

Przed_Po

 

 

Po_Przed_Przed_Po_DYPTYK

 
1 , 2 , 3 , 4